НОВИНИДата: 13.07.2020 г. 13:07


Във връзка с увеличения брой карантинирани ученици и техните родители и запитване за начина на записване в неспециализираните училища за учебната 2020 - 2021 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование Ви информирам следното:


Родителите на ученици, които са под карантина, упълномощават лице за записване/ подаване на заявление за участие във втори етап на класиране на ученика в училището. Упълномощеното лице представя в училището необходимите документи.


Примерен образец