Последна редакция: 12.11.2019 г. 08:43


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за организацията по приемането, обработването, съхранението, унищожаването на декларациите за имущество и интереси на директори на училища, ЦСОП и РЦПППО, воденето на регистъра им, реда за извършване на проверката им, за установяване конфликт на интереси и за защита на подалия сигнал


 Регистър на подадените декларации за имущество и интереси по чл.35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на директорите на училища от област БургасОбщина, Населено място, Наименование на училището Директор
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 входящ номер и дата на подаване
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 входящ номер и дата на подаване Декларация по чл.35, ал.1, т.3 входящ номер и дата на подаване Декларация по чл.35, ал.1, т.4 входящ номер и дата на подаване
1 Айтос, гр.Айтос, Основно училище "Атанас Манчев" Дора Костадинова Георгиева  External link opens in new tab or windowВх. № АСД-21-167/17.04.2019  файл    
2 Айтос, с.Карагеоргиево, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Силвия Връбчева Томова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 251/08.05.2019 файл    
3 Айтос, с. Мъглен, Основно училище "Христо Ботев" Зорка Стоянова Петкова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 236/07.05.2019 файл    
4 Айтос, с.Пирне, Основно училище "Христо Ботев" Илияна Атанасова Петрова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 211/03.05.2019 файл    
5 Айтос, с. Тополица, Основно училище "Светлина" Тодорка Георгиева Русинова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-294/15.05.2019 г. файл    
6 Айтос, гр. Айтос, Средно училище "Христо Ботев" Пенка Панайотова Кирязова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 201/03.05.2019 файл    
7 Айтос, гр. Айтос, Средно училище "Никола Й. Вапцаров" Ирина Лекова ВътеваExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-30/ 01.02.2019 г.
External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-259/08.05.2019 файл    
8 Айтос, гр. Айтос, Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива" гр. Айтос Таньо Генков Чакъров  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 247/08.05.2019 файл    
9 Бургас, гр. Бургас, Начално базово училище "Михаил Лъкатник" Снежка Веселинова ВисочковаExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-29/ 02.01.2019 г.
External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-287/10.05.2019 файл    
10 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Петко Рачев Славейков" Силвия Аврамова ГеоргиеваExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-28/ 02.01.2019 г.
External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 209/03.05.2019 файл    
11 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Свети княз Борис I" Александър Атанасов ИвановExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-41/ 09.08.2019 г.
 External link opens in new tab or windowВх. № АСД-21- ..../.......... файл    
12 Бургас, гр.Бургас, Основно училище "Любен Каравелов" гр.Бургас Пепа Димитрова МарчеваExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-33/ 26.06.2019 г.
External link opens in new tab or windowВх. № АСД-21-301/25.07.2019  файл    
13 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Найден Геров" Гинка Стайкова Дикова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 269/09.05.2019 файл    
14 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Антон Страшимиров" Дияна Делчева Петкова
External link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-39/ 29.07.2019 г.
External link opens in new tab or windowВх. № АСД-21-23/26.08.2019
файл

   
15 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Свети Климент Охридски" Юлия Тодорова Пенева  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 186/25.04.2019 файл    
16 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Георги Бенковски" Петко Георгиев ГеоргиевExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-19/ 05.12.2018 г.
External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-165/17.04.2019 файл    
17 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Пейо Яворов" Мара Янкова ГеоргиеваExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-27/ 07.12.2018 г.
External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 206/03.05.2019 файл    
18 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Васил Априлов" Марияна Георгиева Стефанова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 243/07.05.2019 файл    
19 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Братя Миладинови" Бочко Кирилов Бочев  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 178/25.04.2019 файл    
20 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Елин Пелин" Пепа Христова ЗапряноваExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-34/ 03.07.2019 г.
External link opens in new tab or windowВх. № АСД-21-303/05.08.2019г. Файл    
21 Бургас, гр. Бургас, кв. Горно Езерово, Основно училище "Васил Левски" Венелина Андреева Вълчева  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-198/03.05.2019 файл    
22 Бургас, гр. Бургас, кв. Сарафово, Основно училище " Христо Ботев", кв. Сарафово Калина Владимирова Белева  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 188/30.04.2019 файл    
23 Бургас, гр. Бургас, кв. Победа, Основно училище "Христо Ботев" Радостина Кирчева БотушанскаExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-18/ 05.12.2018 г.
External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 283/10.05.2019 файл    
24 Бургас, гр. Бургас, кв. Долно Езерово, Основно училище "Христо Ботев" Женя Христова Железова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 184/25.04.2019 файл    
25 Бургас, гр. Българово, Основно училище "Васил Левски" Сребрин Кинев Сребрев  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 241/07.05.2019 файл    
26 Бургас, гр. Бургас,кв. Черно море, Средно училище"Христо Ботев" Людмила Михайлова Йорданова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 264/09.05.2019 файл    
27 Бургас, гр. Бургас, кв. Банево, Основно училище "Иван Вазов" Динка Йорданова Делибалтова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 219/03.05.2019 файл    
28 Бургас, гр.Бургас, кв. Ветрен, Основно училище "Христо Ботев" Йорданка Дикова Николова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 270/09.05.2019 файл    
29 Бургас, с. Маринка, Основно училище "Христо Ботев" Ивайло Нанев Марков  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 262/08.05.2019 файл    
30 Бургас, с. Равнец, Основно училище"Свети Свети Кирил и Методий" Панайот Николаев Цветков  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 271/09.05.2019 файл    
31 Бургас, гр. Бургас, кв.Рудник, Обединено училище "Свети Климент Охридски" Живка Тодорова Гергова
  External link opens in new tab or window    External link opens in new tab or windowВх. № АСД-21-..../.... файл
32 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Александър Георгиев - Коджакафалията" Михаил Бориславов НеновExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-23/ 05.12.2018 г.
External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-235/07.05.2019 файл    
33 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Иван Вазов" Виктор Томов Григоров  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-161/16.04.2019 файл    
34 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Йордан Йовков" Анна Иванова Пенева  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 185/25.04.2019 файл    
35 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Епископ Константин Преславски" Мартин Костадинов Илиев  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 197/03.05.2019 файл    
36 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Димчо Дебелянов" Пейко Стоев Стоев  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 272/09.05.2019 файл    
37 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Добри Чинтулов" Милена Петкова Дренска
External link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-40/ 01.08.2019 г.
Вх. № АСД-21-24/30.08.2019
файл
   
38 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Константин Петканов" Даринка Колева ИвановаExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-25/ 05.12.2018 г.
External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-279/09.05.2019 файл    
39 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Петко Росен" Магдалена Игнатова ПендеваExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-35/ 03.07.2019 г.
External link opens in new tab or windowВх. № АСД-21-22/26.08.2019 Файл    
40 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Св.св. Кирил и Методий" Снежана Великова Няголова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 226/07.05.2019 файл    
41 Бургас, гр. Бургас, Вечерно средно училище " Захари Стоянов" Галина Вълчева Златанова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-291/10.05.2019 г.файл    
42 Бургас, гр. Бургас, Профилирана гимназия за романски езици "Георги Стойков Раковски"" Радостина Георгиева Костадинова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 244/07.05.2019 файл    
43 Бургас, гр. Бургас, Английска езикова гимназия "Гео Милев" Жаклин Михран Мутафян-НейчеваExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-20/ 05.12.2018 г.
External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 163/17.04.2019 файл    
44 Бургас, гр. Бургас, Немска езикова гимназия " Гьоте" Надежда Неделчева Радева-Иванова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 160/15.04.2019 файл    
45 Бургас, гр. Бургас, Профилирана гимназия за чужди езици "Васил Левски" Веселка Димитрова Иванова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-265/09.05.2019 файл    
46 Бургас, гр. Бургас, Профилирана природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков" Красимир Петков Стоянов  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-180/25.04.2019 файл    
47 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" Силвия Петкова ПехливановаExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-22/ 05.12.2018 г.
External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 164/17.04.2019 файл    
48 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" инж. Христина Петрова ЖабоваExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-24/ 05.12.2018 г.
External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 284/10.05.2019 файл    
49 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника инж. Роза Арсова Желева  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 263/08.05.2019 файл    
50 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето" Бургас инж. Даниела Емилова СимеоноваExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-17/ 05.12.2018 г.
External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 252/08.05.2019 файл    
51 Бургас, гр. Бургас, Професионална търговска гимназия Павел Георгиев Чепов  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 286/10.05.2019 файл    
52 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по химични технологии "Акад. Н. Д. Зелинский" Жулиета Панайотова Ценкова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 169/19.04.2019 файл    
53 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" Коста Найденов Папазов  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-213/03.05.2019 файл    
54 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по транспорт инж. Ирина Костова Чавдарова-Пенкова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-189/30.04.2019 файл    
55 Бургас, гр. Бургас, Професионална техническа гимназия инж.Фотинка Николова Въргова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 168/17.04.2019 файл    
56 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по дървообработване "Георги Кондолов" Стойна Леонидова Христова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 266/09.05.2019 файл    
57 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по сградостроителство инсталации "Пеньо Пенев" Гергана Георгиева ЯневаExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-21/ 05.12.2018 г.
External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 193/02.05.2019 файл    
58 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназии по компютърно програмиране и иновации Димитрина Атанасова ТодороваExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-26/ 06.12.2018 г.
External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 223/05.05.2019 файл    
59 Бургас, гр. Бургас, Център за специална образователна подкрепа - Бургас Диана Златева Костова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 245/07.05.2019 файл    
60 Камено, с. Кръстина, Начално училище "Братя Миладинови" Вяра Стоянова КършелиеваExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-38/ 29.07.2019 г.
External link opens in new tab or windowВх. № АСД-21-304/05.08.2019г. файл    
61 Камено, с. Русокастро, Основно училище "Иван Вазов" Станка Николова Петкова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 254/08.05.2019 файл    
62 Камено, с. Трояново, Основно училище"Христо Ботев" Нели Радева Маркова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 277/09.05.2019 файл    
63 Камено, гр. Камено, Средно училище "Христо Ботев" Катя Георгиевa Балтаджиева  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 249/08.05.2019 файл    
64 Карнобат, гр.Карнобат, Основно училище "Христо Смирненски" Стефка Вълева Стефанова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 239/08.05.2019 файл    
65 Карнобат, гр.Карнобат, Основно училище "Петко Рачев Славейков" Диана Желева Желева  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 187/30.04.2019 файл    
66 Карнобат, с. Екзарх Антимово, Основно училище "Христо Ботев" Христина Костова КозароваExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-2/02.07.2018 г. External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-229/07.05.2019 файл    
67 Карнобат, с. Кликач, Основно училище"Христо Ботев" Светлана Стоянова Петкова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-289/10.05.2019 г. файл    
69 Карнобат, гр.Карнобат, Средно училище "Св. св.Кирил и Методий" Маргарита Христова ПаскалеваExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-11/ 04.07.2018 г.
External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 191/30.04.2019 файл    
70 Карнобат, гр.Карнобат, Средно училище "Христо Ботев" град Карнобат Иван Димитров Стоянов  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-215/03.05.2019 файл    
71 Карнобат, гр.Карнобат, Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост инж.Бисерка Петкова Атанасова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-218/03.05.2019 файл    
72 Малко Търново, гр. Малко Търново, Средно училище "Васил Левски" Донка Димова Цинова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 216/03.05.2019 файл    
73 Несебър, гр. Обзор, Обединено училище "Св.св.Кирил и Методий" Димитрина Георгиева Димитрова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-273/09.05.2019 файл    
74 Несебър, с. Гюльовца, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Николай Тодоров Стратиев  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 255/08.05.2019 файл    
75 Несебър, с.Кошарица, Основно училище "Св.Иван Рилски" Никола Иванов Георгиев  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 176/24.04.2019 файл    
76 Несебър, с. Оризаре, Основно училище "Георги Стойков Раковски" Паунка Проданова Стоева  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 267/09.05.2019 файл    
77 Несебър, с.Равда, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Таня Петкова Делиатанасова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-288/10.05.2019 файл    
78 Несебър, гр. Свети Влас, Основно училище " Св. св. Кирил и Методий" Чубрина Славчева Стефанова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 199/03.05.2019 файл    
79 Несебър, с. Тънково, Основно училище "Васил Левски" Стоян Георгиев Стоянов  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 256/08.05.2019 файл    
80 Несебър, гр. Несебър, Средно училище "Любен Каравелов" Тодорка Желязкова Станелова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-214/03.05.2019 файл    
81 Несебър, гр. Несебър, Професионална гимназия по туризъм "Иван Вазов" инж. Славчо Стойчев Станелов  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 253/08.05.2019 файл    
82 Поморие, с. Габерово, Начално училище"Константин Величков" Стилиян Иванов Вражев  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 224/05.05.2019 файл    
83 Поморие, гр. Каблешково, Основно училище "Свети Паисий Хилендарски" Мария Иванова Янева  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-175/24.04.2019 файл    
84 Поморие, гр. Поморие, Основно училище " Христо Ботев" Кръстинка Иванова ЦветковаExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-15/ 05.07.2018 г.
External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-290/10.05.2019 г. файл    
85 Поморие, гр. Ахелой, Основно училище "Христо Ботев" Юлияна Николова Атанасова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 282/10.05.2019 файл    
86 Поморие, с. Бата, Основно училище "Христо Ботев" Петя Георгиева Стоянова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 268/09.05.2019 файл    
87 Поморие, с.Горица, Основно училище "Христо Ботев" Стоянка Георгиева Андонова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 181/25.04.2019 файл    
88 Поморие, с.Гълъбец, Основно училище "Георги Стойков Раковски: Маргарита Атанасова Цонева-Радева  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-174/24.04.2019 файл    
89 Поморие, с. Дъбник, Основно училище "Елин Пелин" Веселин Иванов Петров  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 242/07.05.2019 файл    
90 Поморие, с.Порой, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Румяна Жекова Гайдарджиева  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 182/25.04.2019 файл    
91 Поморие, с.Страцин, Основно училище "Отец Паисий" Айдън Исуф Хасан  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 237/07.05.2019 файл    
92 Поморие, гр. Поморие, Средно училище "Иван Вазов" Иван Василев Тенекеджиев  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 192/02.05.2019 файл    
93 Поморие, гр. Поморие, Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" Валентин Костадинов КарталовExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-5/ 04.07.2018 г. External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 196/03.05.2019 файл    
94 Приморско, с.Н.Паничарево, Основно училище "Христо Ботев" Даниела Йорданова Стаматова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 171/19.04.2019 файл    
96 Приморско, гр. Приморско, Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" Мариана Стоянова КазлароваExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-1/ 02.07.2018 г.
External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 179/25.04.2019 файл    
97 Руен, с. Ябълчево, Начално училище "Д-р Петър Берон" Пенка Георгиева Дечева  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-159/15.04.2019 файл    
98 Руен, с. Вресово, Основно училище "Д-р Петър Берон" Динко Куцаров Костадинов  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 200/03.05.2019 файл    
99 Руен, с. Добра поляна, Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" Фатме Селим Шабан  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 195/03.05.2019 файл    
99.1 Руен, с. Добра поляна, Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" Гюлсюм Кемал Ереджеб - вр.изп.д.External link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-37/ 05.07.2019 г.
External link opens in new tab or windowВх. № АСД-21-300/ 19.07.2019  файл    
100 Руен, с. Добромир, Основно училище " Алеко Константинов" Осман Мустафов МехмедовExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-4/ 04.07.2018 г.
External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-166/17.04.2019 файл    
101 Руен, с. Дъскотна, Основно училище "Климент Охридски" Мийрем Мустафа Читак  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-183/25.04.2019 файл    
102 Руен, с. Зайчар, Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Диана Бинева Ковачева  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 210/03.05.2019 файл    
103 Руен, с. Планиница, Основно училище" Никола Йонков Вапцаров" Пламен Георгиев ЕнчевExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-10/ 04.07.2018 г.
External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 162/16.04.2019 файл    
104 Руен, с. Просеник, Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" Атанаска Желязкова СтояноваExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-14/ 05.07.2018 г.
External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-231/07.05.2019 файл    
105 Руен, с.Разбойна, Основно училище "Д-р Петър Берон" Вярка Симеонова Сербезова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 232/07.05.2019 файл    
106 Руен, с. Речица, Основно училище "Антон Симеонович Макаренко" Ереджеб Муса Ереджеб  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 217/03.05.2019 файл    
107 Руен, с. Ръжица, Основно училище "Иван Вазов" Диана Георгиева Касабова - Симеонова
External link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-28/ 30.08.2019 г.
External link opens in new tab or windowВх. № АСД -22-30/03.10.2019 файл    
108 Руен, с. Сини рид, Основно училище "Реджеб Кюпчу" Калбие Рагуб ХаджиибриямExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-3/ 04.07.2018 г. External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 158/12.04.2019 файл    
109 Руен, с. Скалак, Основно училище "Йордан Йовков" Минка Радостинова Кърмаджиева  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 212/03.05.2019 файл    
110 Руен, с. Снягово, Основно училище "Димчо Дебелянов" Мехмед Ереджеб СмаилExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-32/ 07.03.2019 г.
External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 208/03.05.2019 файл    
111 Руен, с.Струя, Основно училище "Иван Вазов" Анифе Мустафа Бейтулова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-258/08.05.2019 файл    
112 Руен, с.Топчийско, Основно училище" Реджеб Кюпчю" Айше Ахмед Мустафа  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 227/07.05.2019 файл    
113 Руен, с.Трънак, Средно училище "Димитър Полянов" Гюлсюм Мехмед Халил  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 275/09.05.2019 файл    
114 Руен, с.Череша, Основно училище "Христо Ботев" Айтен Рефикова Вели  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 170/19.04.2019 файл    
114.1. Руен, с.Череша, Основно училище "Христо Ботев" Софка Димова Ангелова - вр.изп.д.External link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-36/ 05.07.2019 г.
External link opens in new tab or windowВх. № АСД-21-302/25.07.2019  файл    
115 Руен, с. Люляково, Средно училище "Отец Паисий" Джеврие Рамаданова ХабилExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-12/ 04.07.2018 г.
External link opens in new tab or windowВх. № АСД-21- 194/03.05.2019 файл    
116 Руен, с.Руен, Средно училище "Елин Пелин" Таня Николова Петрова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-248/08.05.2019 файл    
117 Созопол, с. Зидарово, Основно училище "Христо Ботев" Марийка Иванова ДимитроваExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-27/ 22.08.2019 г.
 Вх. № АСД-21- ..../.... Файл    
118 Созопол, с. Крушевец, Основно училище "Пейо Крачолов Яворов" Мая Божилова Костадинова   Вх. № АСД-21- 278/09.05.2019 файл    
119 Созопол, с. Равна гора, Основно училище "Отец Паисий" Станка Пейчева Коева  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 281/09.05.2019 файл    
120 Созопол, с. Росен, Основно училище "Христо Ботев" Стефана Иванова Черноглазова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-293/10.05.2019 г.  файл    
121 Созопол, гр. Черноморец, Основно училище "Христо Ботев" Йорданка Желязкова Станчева  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 220/03.05.2019 файл    
122 Созопол, гр. Созопол, Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" Димитрина Николова Щерионова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 172/19.04.2019 файл    
123 Средец, с. Дебелт, Основно училище "Антон Страшимиров" Стамена Иванова Дякова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 204/03.05.2019 файл    
124 Средец, с. Загорци, Основно училище "Св. св.Кирил и Методий" Тодор Павлов ПавловExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-7/ 04.07.2018 г. External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 280/09.05.2019 файл    
125 Средец, с. Факия, Основно училище "Н.Й.Вапцаров" Събинка Петрова Господинова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 276/09.05.2019 файл    
126 Средец, гр. Средец, Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" Владислава Станилова ЦаневаExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-6/ 04.07.2018 г. External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 205/03.05.2019 файл    
127 Средец, гр. Средец, Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника "Никола Йонков Вапцаров" инж. Димитър Иванов Лапчев  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 246/08.05.2019 файл    
128 Сунгурларе, с.Грозден, Основно училище "Св. св.Кирил и Методий" Иван Стоилов Стоилов  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 203/03.05.2019 файл    
129 Сунгурларе, с. Лозарево, Основно училище "Христо Ботев" Елена Иванова Банчева  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 234/07.05.2019 файл    
130 Сунгурларе, с. Манолич, Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий" Шефие Байрям Рашид  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 257/08.05.2019 файл    
131 Сунгурларе, с. Прилеп, Основно училище"Васил Левски" Христина Филипова РаеваExternal link opens in new tab or windowВх. № АСД-22-9/ 04.07.2018 г. External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 233/07.05.2019 файл    
132 Сунгурларе, с. Съединение, Основно училище "Отец Паисий" Селями Осман Ислям  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 238/07.05.2019 файл    
133 Сунгурларе, гр. Сунгурларе, Средно училище "Христо Ботев" Николай Петков Русев  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 225/07.05.2019 файл    
134 Царево, гр. Ахтопол, Основно училище "Св. св.Кирил и Методий" Албена Маркова Касабова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21-173/23.04.2019 файл    
135 Царево, гр. Царево, Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" Даниела Иванова Фелонова  External link opens in new tab or window Вх. № АСД-21- 222/03.05.2019 файл   External link opens in new tab or windowВх. № АСД-21-27/ 14.10.2019 файл