Начало и край
с изключение на лятната ваканция
30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл.есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл.коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г.
междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.пролетна за I - XI клас
16.04.2021 г. – 20.04.2021 г. вкл.пролетна за  XII клас
Неучебни дни
 
19.05.2021 г.Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
21.05.2021 г.втори ДЗИ
25.05.2021 г.неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. НВО по Български език и литература в края на VII и на X клас
18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на X клас
Начало на втори учебен срок I - XII клас
04.02.2021 г.
Край на втори учебен срок
 
14.05.2021 г. XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. (07.06.2021 г.)I - III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
14.06.2021 г.IV - VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г.V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г.VII - XI клас (18 учебни седмици)
14.07.2021 г.Х - XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г.XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)Последна промяна: 04.09.2020 г. 13:49