Допълнителна информация може да получите от образователната институция, подала свободното работно място.
Документите за кандидатстване по обявените позиции се подават в самата образователна институция,а не в РУО – Бургас.

Настоящата страница има само информативен характер.


Свободни работни места за Българско средно училище "Христо Ботев" - гр. Братислава, Словакия
Свободни работни места за Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - гр. Прага, Чешка република
Свободно работно място за длъжността „главен счетоводител“ в БСУ „Д-р Петър Берон“ – Прага, Чехия
Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на БСУ „Христо Ботев“ – Братислава, Словакия
Свободно работно място за длъжността „учител, начален етап на основното образование“ в БСУ „Д-р Петър Берон“ – Прага, Чехия